Loading...

Szkolenia

Rodo dla zaawansowanych (2 dni)

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

 • Szkolenie dedykujemy osobom, które posiadają już podstawową wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych, ale chciałby zdobyć zaawansowaną wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji
 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt 

Harmonogram szkolenia                                                                       


I DZIEŃ SZKOLENIA

8.30-9.00

 • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30         

 • Wstęp
 • przepisy regulujące ochronę danych osobowych: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy sektorowe
 • podstawowe pojęcia i definicje RODO
 • zakres obowiązywania RODO
 • najważniejsze zmiany w przepisach Kodeksu Pracy dotyczące przetwarzania danych pracowników oraz monitoringu w pracy.

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • legalności
 • ograniczenia celu
 • minimalizacji danych
 • prawidłowości
 • ograniczenia przechowywania
 • integralności i poufności
 • rozliczalności.
 • Klauzule informacyjne:
 • kiedy należy wypełnić obowiązek informacyjny i jaką powinien mieć treść?
 • jak zapewnić przejrzystość podczas formułowania klauzul informacyjnych?
 • omówienie przykładowych klauzul informacyjnych. 

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Obowiązki administratora:
 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
 • domyślna ochrona danych (privacy by default)
 • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
 • uprzednie konsultacje z UODO
 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.
 • Powierzenie danych osobowych:
 • wybór kontrahenta zapewniającego przestrzeganie przepisów RODO
 • umowa powierzenia – omówienie wzoru umowy
 • obowiązki podmiotu przetwarzającego.

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.15

 • Współadministrowanie danymi osobowymi:
 • Powierzenie danych osobowych
  • jak ustalić, czy dochodzi do współadministrowania danymi?
  • uzgodnienia współadministratorów – co powinny zawierać (przykład)

16.15-16.30

 • Przerwa kawowa

16.30-17.30

 • Ćwiczenia z sesją pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie I dnia szkolenia

II DZIEŃ SZKOLENIA

9.00-10.30

 • Prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania: 
  • kogo dotyczy obowiązek prowadzenia rejestrów
  • omówienie wzorów rejestrów.
 • Warunki legalnego przekazywania danych do państwa trzeciego.

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 • prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w  tym profilowaniu.
 • Naruszenia ochrony danych:
 • przykłady naruszenia ochrony danych
 • metody zgłoszenia naruszenia do Prezesa UODO
 • omówienie formularza zgłoszenia naruszeń
 • obowiązek powiadamiania osób fizycznych o naruszeniu.

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Inspektor Ochrony Danych:
 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • kwalifikacje i zadania Inspektora Ochrony Danych.

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:

 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • polityka ochrony danych
 • dokumentacja po wykonaniu analizy ryzyka
 • dokumentacja naruszeń ochrony danych
 • dokumentacja oceny skutków dla ochrony danych
 • dokumentacja po audytach wewnętrznych
 • procedury wewnętrzne (zgłaszania naruszeń, respektowania praw osób fizycznych).
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.00

 • Ćwiczenia z sesją pytań i odpowiedzi
 • Zakończenie szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniu (plik do pobrania)


Prowadzący

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi Klientów.


https://szkolenia.pinconsulting.pl/uploads/20190130155433_Sabina.jpg

Sabina Grząsiak

Adwokat

Adwokat i ekonomista. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia Przedsiębiorstw. Praktyk z doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, obsługi prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, obsługi organów, doradztwie przy zakładaniu i rejestracji spółek. Przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełniła obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym. Prelegent szkoleń wewnętrznych u obsługiwanych podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych, jak również prowadząca z powodzeniem od kilku lat szkolenia w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego dla przedsiębiorców.


Monika Niedobecka

Adwokat

Prawnik i praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz podyplomowych Studiów Prawa Pracy. Od 2016 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy zdobywała w kilku warszawskich kancelariach. Posiada praktyczne doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Przed pełnym stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełniła obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie jest praktykującym Inspektorem Ochrony Danych. Prowadzi audyty, wdrożenia i szkolenia od 2017 roku.


Cezary Pawelski

Prawnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak również studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zakresie prawa ochrony danych osobowych swoje zainteresowania praktyczne i teoretyczne ogniskuje wokół zagadnień naruszeń ochrony danych osobowych, realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz współistnienia i korelacji różnych wersji językowych Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowym podmiocie świadczącym szeroko pojęte usługi doradztwa biznesowego.


 

Koszt uczestnitwa wynosi 690 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.