Loading...

Szkolenia

Rodo - szkolenie dla niewtajemniczonych

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Szkolenie dedykujemy osobom, które podjęły lub niebawem podejmą obowiązki osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w swojej organizacji (firmie).


Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji
 • Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia                                                                       


8.30-9.00

 • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30

Wstęp

 • tło wprowadzenia Rozporządzenia unijnego
 • przepisy regulujące ochronę danych osobowych: RODO, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisy sektorowe
 • zakres obowiązywania RODO
 • definicje i pojęcia przepisów RODO
 • Podmiot jako administrator, podmiot przetwarzający czy współadministrator. Jak ustalić, w jakiej roli działa dany podmiot?
 • Inspektor Ochrony Danych:
 • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • kwalifikacje i zadania Inspektora Ochrony Danych.

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Obowiązki administratora, podmiotu przetwarzającego i współadministratora, w szczególności:
 • przestrzeganie zasad przetwarzania danych
 • podstawy prawne przetwarzania danych
 • wykonanie obowiązku informacyjnego
 • uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania (privacy by design)
 • powierzanie danych
 • uzgodnienia ze współadministratorem
 • prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i kategorii czynności przetwarzania
 • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych
 • przeprowadzenie analizy ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych
 • wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych.

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:
 • prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania decyzji opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w  tym profilowaniu.
 • Naruszenia ochrony danych.

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.15

 • Warunki legalnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Szczegółowe informacje o szkoleniu (plik do pobrania) 

Prowadzący

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi Klientów.


https://szkolenia.pinconsulting.pl/uploads/20190130155433_Sabina.jpg

Sabina Grząsiak

Adwokat

Adwokat i ekonomista. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ponadto jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Ekonomia ze specjalnością Ekonomia Przedsiębiorstw. Praktyk z doświadczeniem z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, spółek handlowych, obsługi prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, obsługi organów, doradztwie przy zakładaniu i rejestracji spółek. Przed wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełniła obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym. Prelegent szkoleń wewnętrznych u obsługiwanych podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych, jak również prowadząca z powodzeniem od kilku lat szkolenia w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego dla przedsiębiorców.


Monika Niedobecka

Adwokat

Prawnik i praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo oraz podyplomowych Studiów Prawa Pracy. Od 2016 roku jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy zdobywała w kilku warszawskich kancelariach. Posiada praktyczne doświadczenie jako szkoleniowiec i specjalista ds. audytów i wdrożeń procedur przetwarzania danych osobowych. Przed pełnym stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełniła obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie jest praktykującym Inspektorem Ochrony Danych. Prowadzi audyty, wdrożenia i szkolenia od 2017 roku.


Cezary Pawelski

Prawnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak również studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zakresie prawa ochrony danych osobowych swoje zainteresowania praktyczne i teoretyczne ogniskuje wokół zagadnień naruszeń ochrony danych osobowych, realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz współistnienia i korelacji różnych wersji językowych Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowym podmiocie świadczącym szeroko pojęte usługi doradztwa biznesowego.

 

Koszt uczestnitwa wynosi 490 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.