Loading...

Szkolenia

Ocena ryzyka i DPIA w ochronie danych osobowych - warsztaty

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie dedykujemy osobom, które chciałyby podnieść swoje profesjonalne kompetencje w obszarze analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA – Data Protection Impact Assessment).

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności przeprowadzania prawidłowej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych w kontekście ochrony danych osobowych 
 • Zdobycie profesjonalnych kwalifikacji w w/w dziedzinie 
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch 
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt

Harmonogram szkolenia                         


8.30-9.00

 • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30

 • Wstęp: wymagania wynikające z RODO w kontekście analizy ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz uprzednie konsultacje z UODO
 • Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 • Metodologia prowadzania audytu IT

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Ćwiczenia - inwentaryzacja procesów oraz aktywów
 • Ćwiczenia - Identyfikowanie zagrożeń oraz podatności

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Ćwiczenia - szacowanie ryzyka
 • Ćwiczenia - przygotowanie raportu z analizy ryzyka oraz planu postępowania z ryzykiem

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.15

 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniu (plik do pobrania) - 


Prowadzący

https://szkolenia.pinconsulting.pl/uploads/20190130170619_Andrzej_Jasik_small.JPG

mgr inż. Andrzej Jasik

Ekspert ds. bezpieczeństwa IT.  Prezes Zarządu PIN Consulting sp. z o.o. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.  Członek założyciel Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI), audytor wewnętrzny ISO 27001, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informacji zdobyte w międzynarodowych korporacjach w tym jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie: przygotowywania i wdrażania procedur bezpieczeństwa w korporacjach o zasięgu międzynarodowym, prowadzenia projektów wdrożenia PN-ISO/IEC 27001:2007 w korporacjach, wdrażania systemu ochrony danych osobowych, wdrażania korporacyjnej polityki bezpieczeństwa systemów IT, zarządzania działem IT firmy, tworzenia planów ochrony, procedur bezpieczeństwa, współpracy z YKE  w zakresie wymagań ustawy Prawo telekomunikacyjne, tworzenia zasad bezpieczeństwa dla systemów informatycznych i użytkowników, audytów w zakresie spełniania wymogów ustaw Prawo telekomunikacyjne, ochrony informacji niejawnej, ustawy o ochronie danych osobowych.

Koszt uczestnitwa wynosi 690 zł (netto +23% VAT).

Aby zarejestrować się na to szkolenie wypełnij formularz.

Termin szkolenia * Imię * Nazwisko * Telefon * E-mail * Potwierdź e-mail * NIP firmy (jeśli potrzebujesz fakturę)
Nazwa firmy
Adres * Kod pocztowy * Miasto *

Akceptuję Regulamin Szkoleń prowadzonych przez PIN Consulting Sp. z o.o. Pełna treść Regulaminu dostępna jest tutaj. Niniejszy formularz zgłoszeniowy/umowa stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
Niniejszym żądam wykonania Umowy o świadczenie usługi szkoleniowej („Umowa”) przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i przyjmuję do wiadomości, że z chwilą pełnego wykonania Umowy utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od Umowy.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas ciekawe informacje na temat naszej oferty za pomocą elektronicznych środków komunikacji (e-mail) i przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (komputery, telefony, tablety itp.), prosimy o wyrażenie poniższej zgody. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres e-mail daneosobowe@zgodnosc.pl, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki informacji, których dokonano przed jej wycofaniem.
Czy zgadzasz się na otrzymywanie od PIN Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. A. Branickiego 15, drogą mailową treści marketingowych, zawierających informacje o ofercie szkoleniowej PIN Consulting Sp. z o.o.:
nie
tak