Loading...

Szkolenia

Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie dedykujemy osobom, które chciałyby zapoznać się z nowymi przepisami określonymi w rządowym projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie niezbędnej wiedzy w zakresie projektowanej ustawy
 • Materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch 
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w siedzibie PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia       

8.30-9.00

 • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30

 • Wstęp
 • Cel przyjęcia projektu ustawy
 • Zakres projektowanych zmian:
 • poszerzenie katalogu czynów zabronionych
 • podniesienie wysokości kar finansowych
 • rezygnacja z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu (wyroku skazującego osobę fizyczną),
 • zastosowanie nowych przepisów względem podmiotów zagranicznych
 • obowiązek wdrożenia skutecznych rozwiązań w zakresie wykrywania i zapobiegania popełnianiu czynów zabronionych;
 • nadzór prokuratorski;
 • wprowadzenie nowych środków zapobiegawczych.
 • Dotychczasowe przepisy regulujące odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Definicje i pojęcia użyte w ustawie
 • Zakres odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Za kogo ponosi odpowiedzialność podmiot zbiorowy?
 • Warunki poniesienia odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Odpowiedzialność związana z działaniami wobec osób sygnalizujących nieprawidłowości
 • Kary i środki orzekane wobec podmiotów zbiorowych
 • Połączenie, podział lub przekształcenie podmiotu zbiorowego

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 • Przebieg postępowania
 • Postępowanie w sprawie odpowiedzialności finansowej i odszkodowawczej podmiotu zbiorowego
 • Zarząd przymusowy
 • Środki zapobiegawcze
 • Zabezpieczenie majątkowe
 • Zaniechanie ukarania podmiotu zbiorowego i dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.15

 • Obecny stan prawny w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
 • Zmiany w innych przepisach obecnie obowiązujących dotyczących projektu ustawy
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Podsumowanie, zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

Prowadzący

 

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowym technologii, compliance, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi Klientów.

 

Koszt uczestnitwa wynosi 490 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.