Loading...

Szkolenia

Jak poprawnie zgłosić naruszenie ochrony danych? (szkolenie praktyczne)


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie dedykujemy Inspektorom Ochrony Danych oraz osobom, które odpowiadają za ochronę danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie.


Korzyści dla uczestników

 • Zdobycie umiejętności prawidłowej obsługi zaistniałego naruszenia ochrony danych
 • Zdobycie wiedzy w zakresie właściwego zgłoszenia naruszenia do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Wzorce niezbędnej dokumentacji
 • Bezpłatny parking
 • Poczęstunek i lunch w cenie szkolenia
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Warsztaty z dokumentacją
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

Szkolenie odbędzie się w nowoczesnym Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt


Harmonogram szkolenia

8.30-9.00

 • Rejestracja i poranna kawa

9.00-10.30         

 • Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych:
 • metodologia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 • wytyczne Grupy Roboczej art. 29
 • wskazówki doktryny

10.30-10.45

 • Przerwa kawowa

10.45-12.15

 • Studium przypadków:
 • wskazanie różnic pomiędzy incydentem a naruszeniem,
 • analiza najczęstszych przypadków,
 • naruszenie na tle innych porządków prawnych.

12.15-13.00

 • Przerwa obiadowa

13.00-14.30

 • Warsztatowe case studies:
 • identyfikacja naruszenia,
 • ocena ryzyka związanego z naruszeniem,
 • prowadzenie ewidencji naruszeń.

14.30-14.45

 • Przerwa kawowa

14.45-16.15

 • Zgłaszanie naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 • elektroniczne zgłaszanie naruszeń,
 • tradycyjne zgłaszanie naruszeń.

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Prowadzący

Cezary Pawelski

Prawnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak również studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W zakresie prawa ochrony danych osobowych swoje zainteresowania praktyczne i teoretyczne ogniskuje wokół zagadnień naruszeń ochrony danych osobowych, realizacji praw osób, których dane dotyczą oraz współistnienia i korelacji różnych wersji językowych Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowym podmiocie świadczącym szeroko pojęte usługi doradztwa biznesowego.


 

Koszt uczestnitwa wynosi 490 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.