Loading...

Szkolenia

Szkolenie dla właścicieli lub zarządzających spółkami celowymi z zakresu AML


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie z zakresu tworzenia i zarządzania spółkami celowymi przeznaczone jest dla osób będących beneficjentami rzeczywistymi i osób zajmujących stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych będących przedsiębiorcami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (ustawy AML). Uczestnictwo w szkoleniu stanowi realizację obowiązków określonych w art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych, który nakłada na beneficjentów rzeczywistych i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych obowiązek ukończenia szkolenia obejmującego prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług będących tematem szkolenia. Celem kursu jest także przybliżenie tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zmian w obowiązujących przepisach.


Korzyści dla uczestników:

 • Realizacja obowiązku szkolenia wynikającego z art. 129 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w zakresie dotyczącym osób prawnych
 • Zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie wymogów stawianych przedsiębiorcom przez przepisy dotyczące AML/CFT
 • Możliwość konsultacji z ekspertem
 • Poczęstunek i lunch
 • Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej  
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Forma szkolenia

 • Prezentacja
 • Ćwiczenia
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja szkolenia

 • Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym PIN Consulting Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Branickiego 15. Szczegółowa lokalizacja znajduje się na stronie www.zgodnosc.pl/kontakt  

Harmonogram szkolenia

9:00 – 10:30

 1. Wprowadzenie:
 1. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Ustawa z 1.3.2018, rozporządzenia wykonawcze do ustawy),
 2. Pojęcia i stosunki prawne istotne dla AML (w tym: klient, beneficjent rzeczywisty, stosunki gospodarcze, trust, transakcja, transakcja okazjonalna, transfer środków pieniężnych),
 3. Instytucje obowiązane oraz ich obowiązki wynikające z ustawy AML.

10:45 – 12:15

 1. Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część I:
 1. Tworzenie spółki celowej:
  1. analiza źródeł prawa dotyczących spółek celowych,
  2. pojęcie spółki celowej oraz cele tworzenia spółki celowej,
  3. dopuszczalność tworzenia spółek celowych,
  4. podmioty tworzące spółki celowe,
  5. formy prawne spółek celowych – spółka z o.o., spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna.

12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 14:30

 1. Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część II:
 1. Spółka celowa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  1. definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej powstanie
  2. wysokość kapitału zakładowego oraz udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego
  5. wnoszenie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  6. prawa i obowiązki wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  7. organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ich kompetencje
  8. odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  9. dokumentacja prowadzona w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (księga udziałów, księga protokołów itp.)
  10. rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 2. Spółka celowa jako spółka akcyjna:
  1. przesłanki powstania spółki akcyjnej
  2. wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej
  3. akcje w spółce akcyjnej
  4. zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego
  5. prawa i obowiązki akcjonariuszy
  6. organy spółki akcyjnej oraz ich kompetencje
  7. dokumentacja prowadzona w spółce akcyjnej
  8. rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 16:15

 1. Aspekty prawne związane z tworzeniem i prowadzeniem spółek celowych – część III:
 1. Pełnienie funkcji członka zarządu lub umożliwianie innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej,
 2. Zapewnianie siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej,
 3. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
 4. Działanie lub umożliwienie innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.
 1. Podsumowanie:
 1. Sesja pytań i odpowiedzi
 2. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Szczegółowe informacje o szkoleniu: 


Prowadzący

Małgorzata Topyła

Radca prawny

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach, zajmując się m.in. prawem podatkowym, prawem administracyjnym, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem ochrony danych osobowych oraz reklamy i marketingu, a także obsługą spółek. Prelegentka wielu szkoleń o tematyce ochrony danych osobowych, od wielu lat zajmująca się także bezpośrednią obsługą Klientów. Partner zarządzający Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp.k. z siedzibą w Warszawie, specjalizującej się w usługach prawnych o tematyce ochrony danych osobowych, prawa nowym technologii, jak również aspektów prawnych marketingu, obsługującej m.in. prestiżowe korporacje światowe działające na polskim rynku. Innowacyjność rozwiązań wspiera dużym doświadczeniem oraz wysokimi standardami obsługi Klientów.

Koszt uczestnitwa wynosi 390 zł (netto +23% VAT).

Aktualnie nie ma dostępnych terminów szkolenia. Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem skontaktuj się z nami.