Loading...

Szkolenia

Szkolenia organizowane przez PIN Consulting

Organizowane przez nas praktyczne szkolenia pozwalają nie tylko na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników, ale także na zdobycie odpowiednich kwalifikacji lub ich podniesienie.

Szkolenia łączą wysokie standardy edukacyjne, nowoczesną metodologię i duże walory użyteczne. Prowadzący posiadają wieloletnie doświadczenie oraz niezbędne umiejętności dydaktyczne.

Nasza oferta dedykowana jest zarówno do początkujących, jak i do osób posiadających już podstawową wiedzę w danej dziedzinie.

Szkolenia realizowana są cyklicznie w miesięcznych i kwartalnych odstępach.

Wszyscy uczestnicy otrzymują niezbędne materiały, prezentacje i pomoce dydaktyczne. Każdy uczestnik po szkoleniu otrzymuje stosowny certyfikat jego ukończenia. Nasze sale dydaktycznie posiadają odpowiednie warunki do realizacji szkoleń oraz są wyposażone w nowoczesny sprzęt RTV.

Stale wzbogacamy katalog naszych szkoleń o nowe propozycje. Istnieje możliwość zamówienia szkoleń zamkniętych w wybranej tematyce.

Prosimy w tym celu o kontakt z Panem Jarosławem Krauz – tel. +48 22 280 94 88

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na następujące szkolenia:

»
 
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
»
 
Szkolenie dla właścicieli lub zarządzających spółkami celowymi z zakresu AML
»
 
Krajowy system cyberbezpieczeństwa - nowe wymagania dla przedsiębiorstw
»
 
Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - szkolenie dla nowych przedsiębiorców
»
 
Praktyczne szkolenie dla inspektora ochrony danych - (3 dni)
»
 
Jak poprawnie zgłosić naruszenie ochrony danych? (szkolenie praktyczne)
»
 
Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyny zabronione pod groźbą kary
»
 
Ocena ryzyka i DPIA w ochronie danych osobowych - wykłady i ćwiczenia
»
 
Ocena ryzyka i DPIA w ochronie danych osobowych - warsztaty
»
 
Ochrona danych osobowych w HR - zmiany w przepisach
»
 
Rodo - szkolenie dla niewtajemniczonych
»
 
Rodo dla zaawansowanych (2 dni)